Általános Szerződési Feltételek


A Wordnerd weboldalt Gáspár András egyéni vállalkozó (postai cím: 8999 Zalalövő, Kolozsvári u. 9.) üzemelteti. Továbbiakban Szolgáltató.

 • 1. A szerződés létrejötte
  • 1.1. A Wordnerd weboldal szolgáltatásának igénybevétele regisztrációt igényel.
  • 1.2. Regisztrációkor a felhasználónak meg kell adnia egy felhasználónevet és egy, a nevére regisztrált e-mail címet. A felhasználó nem jogosult egy bizonyos felhasználónév odaítélésére. A választott felhasználónév nem sértheti harmadik személyek jogait és nem ütközhet közerkölcsbe. Ilyen esetekben a Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználó azonnali törlésére. A felhasználó felelősséget vállal a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és teljességéért.
  • 1.3. A regisztrációs kérvény egy e-mailben küldött jóváhagyási igazolás formájában kerül elfogadásra. A felhasználó ebben az e-mailben egy aktiváló linket kap, erre kattintva a felhasználói fiókja a Wordnerd weboldalon aktiválásra kerül. Az aktivációval a felhasználó és a Szolgáltató között egy meghatározatlan időre kötött szerződés jön létre jelen feltételek rendelkezéseinek hatálya mellett.
  • 1.4. A sikeres regisztrációval a felhasználó egy felhasználói fiókot, profilt hoz létre, amit szabadon adminisztrálhat, és hozzáférést nyer az oldal tartalmához.
  • 1.5. A felhasználói fiók a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházható át.
  • 1.6. A felhasználó 8 napon belül, indoklás nélkül élhet visszavonási jogával, amennyiben igényét jelzi a wordnerd@wordnerd.hu e-mail címen, profiloldala azonnali hatállyal törlésre kerül.

 • 2. Felhasználási feltételek
  • 2.1. A Szolgáltató műszaki és üzemeltetési lehetőségeinek megfelelően folyamatos elérhetőséget biztosít online szolgáltatásának. Ebbe nem tartoznak bele azon időszakok, amelyek alatt az oldalon szükséges karbantartási munkákat végez.
  • 2.2. A Szolgáltató mindet megtesz azért, hogy az oldalon megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadóak.
  • 2.3. A felhasználó a profiloldalán a Szótáram menüpontban a profiljának megfelelő mennyiségben szabadon tölthet fel tartalmakat. A felhasználó kötelessége megbizonyosodni róla, hogy az általa feltöltött tartalmak nem ütköznek közerkölcsbe és nem sértik harmadik személy, faji vagy vallási csoport személyes jogait. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakért felelősséget nem vállal, amennyiben ilyen tartalmak megléte a tudomására jut, jogában áll azonnali hatállyal törölni a felhasználó profilját.
  • 2.4. A „tartalmak” kifejezés alatt a felhasználó által feltöltött szavak, és kifejezések értendőek, illetve a Szolgáltató által a felhasználók rendelkezésére bocsátott nyelvi feladatok értendőek.
  • 2.5. A felhasználó köteles a Szolgáltatót adatainak, főként e-mail címének változásáról tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából fakadó félreértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  • 2.6. A felhasználók részére a Szolgáltató által biztosított tartalmakba való bármilyen nemű manipulatív beavatkozás minden formája szigorúan tilos. A felhasználó különösen nem jogosult olyan mechanizmusokat, vagy szoftvert használni, amelyek zavarhatják a játékok menetét és működését. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, amelyek a műszaki kapacitás nem gyanítható vagy túlzott terhelését vonják maguk után.
  • 2.7. A felhasználó semmilyen körülmények között nem készíthet, és nem használhat ő vagy harmadik személy által készített olyan célú programokat, melyek megváltoztatják az online játék élményét. Nem használhat olyan szoftvereket, amelyek lehetővé teszik az „adathalászatot”, vagy más módon az online profilokkal kapcsolatos információkat gyűjti össze. Nem használhatja weboldalon kívül a weboldalon használt virtuális tárgyakat, azokat nem adhatja vagy cserélheti el pénzért.
  • 2.8. A Szolgáltató kizárólagos jogot tart fenn a weboldalon megjelent reklámcélú tartalmakért, a felhasználó részéről ezek megnevezése csak akkor engedett, ha elsősorban nem reklámcélokat szolgál.

 • 3. Vásárlási információk:
  • 3.1. A Wordnerd weboldal használata teljes mértékben ingyenes. A megvásárolható virtuális tárgyak az oldal által nyújtott szolgáltatások részét képezik.
  • 3.2. A felhasználó jogosult a profiloldalában meghatározott feltételeknek megfelelő virtuális termékek megvásárlására.
  • 3.3. Az árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, és információnyújtási kötelezettséget vállal, amelyet a felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen kell megtennie.
  • 3.4. A felhasználónak lehetősége van online bankkártyás fizetésre a Wirecard CEE GmbH (Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt, Austria) által nyújtott biztonságos fizető felületen, vagy a PayPal rendszerén keresztül.
  • 3.5. Az árak magyarországi felhasználó esetében forintban értendőek, a Szólgáltató külföldi felhasználók számára euróban is feltünteti azokat.
  • 3.6. A „Boltban” kiválasztott termék a vásárlás után azonnal átkerül a felhasználó profiloldalának „Szobám” menüpontjába, és ettől kezdve profiloldalának részét képezi. A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a virtuális tárgyak Bolt menüpontban feltüntetett attribútuma a vásárlást, és a felhasználó virtuális szobájában történő elhelyezését követően a Boltban jelzett mértékben befolyásolja a felhasználók által megszerezhető pontok számát.
  • 3.7. A felhasználó indoklás nélkül jogosult elállni a vásárlástól, a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Ebben az esetben ezt e-mailben kell jelezni a Szolgáltató felé a wordnerd@wordnerd.hu e-mail címen. Az erre vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. kormányrendelet tartalmazza.
  • 3.8. Amennyiben a felhasználó reklamációval kíván élni a virtuális termék működését illetően, azt a 3.7-es pontban megjelölt e-mail címen teheti meg. Az észlelt probléma alátámasztásául a Szolgáltató jogosult a felhasználótól képernyőmentést igényelni.

 • 4. Adatvédelmi irányelvek
  • 4.1. A Wordnerd megőrzi a birtokába jutott adatok - különös tekintettel a személyes adatok - bizalmasságát, gondoskodik azok biztonságáról. Kialakítja azokat az eljárási szabályokat, egyben felügyeli betartásukat, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
  • 4.2. A Szolgáltató a felhasználók adatbázisokba rendezett adatait kizárólag információközlési, és szolgáltatás fejlesztési célból gyűjti és tartja karban, azokat nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére.
  • 4.3. A fizetési eljárás online bankkártyás és PayPallel történő fizetés esetén harmadik félen keresztül történik, a Szolgáltató a bankkártya adatokat nem tárolja, és azokhoz nem fér hozzá.
  • 4.4. Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Szolgáltató garantálja, hogy a felhasználók személyes adatait megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben. A Szolgáltató garantálja, hogy illetéktelen külső személyek fizikailag nem férhetnek hozzá az informatikai rendszer egyetlen eleméhez sem.
  • 4.5. Amennyiben adózási vagy egyéb jogi okból kifolyólag a felhasználó adataira nincs szüksége a Szolgáltatónak, törli azokat.
  • 4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot az inaktív felhasználók adatainak 90 napon át történő tárolására, ezután a felhasználói profil törlésre kerül, amelyről e-mailben értesíti a felhasználót. Ezután csak újbóli regisztrációval lehet hozzáférni a weboldalhoz.
  • 4.7. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztráció folyamán ehhez egyértelműen és önként hozzájárul. A felhasználó ezt a hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni, a Szolgáltató erre lehetőséget biztosít a felhasználó profiloldalán.